Rantapyörä ry:n rekisteriseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterin pitäjä

Rantapyörä ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Kakko / rantapyora@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Rantapyörä ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä seuran jäsenistä yhteydenpitoon tarvittavat tiedot. Tiedot kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla

(Sporttisaitti) sekä seuran sihteerin henkilökohtaisella tietokoneella.

5. Rekisterin tietosisältö

 Henkilön nimi, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätyt tiedot saadaan jäsenhakemuksen yhteydessä. Jäsenet ilmoittavat itse omat tietonsa. Ei muita tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rantapyörä ry:n jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Jos tietojen luovuttaminen on tarpeellista, se tapahtuu ainoastaan jäsenen omalla suostumuksella. Suostumus tietojen luovuttamiseen kysytään tapauskohtaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Kaikki mahdollinen tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti käyttötarpeen päätyttyä.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava huolehtii tunnuksien tietoturvallisesta säilyttämisestä. Tietoturvallisuutta ylläpidetään ajantasaisella tietoturvasuojauksella. Tietoturvapalvelut ostetaan niitä tarjoavilta luotettavilta toimijoilta. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi.